Vuoden Coach 2023 Dan Soback

Dan Soback on Vuoden Coach 2023

Suomen Coaching-yhdistyksen Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi coachingin toimialan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin ja valmentavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia ja coachaavaa eli valmentavaa otetta omassa työssään.

Valmentavan johtajuuden edelläkävijä

Dan Soback on noussut ansioituneeksi valmentavan johtajuuden edelläkävijäksi, ja hän on tehnyt vaikuttavaa työtä coachingin parissa. Hän on kehittänyt alalle kokonaisvaltaisen coaching-mallin ja kirjoittanut ja puhunut coachingista, valmentavasta otteesta ja johtajuudesta. Dan Soback on tunnustettu ylimmän johdon coach ja on kouluttanut laajalti johtajia ja esihenkilöitä.

Yksi Dan Sobackin huomionarvoinen piirre on hänen kykynsä tuoda uusia näkökulmia coachingiin ja valmentavaan johtamiseen, erityisesti huomioiden muuttuvat työelämän vaatimukset. Danin tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma ja syvällinen ymmärrys ovat tehneet hänestä arvostetun toimijan alalla.

Dan Soback tunnetaan vahvasta läsnäolostaan. Hän on omistautunut auttamaan muita kasvamaan kohti viisasta johtajuutta uuden ajan toimintaympäristössä. Dan Soback on ansainnut paikkansa suomalaisen coachingin huipulla ja on kiistaton valinta Vuoden Coachiksi 2023.

Dan Soback tulevaisuuden hahmottajana

Viisaan johtajuuden ja valmentavan otteen lisäksi Dan toimii aktiivisesti myös tulevaisuuteen liittyvien keskeisten kysymysten ja ilmiöiden parissa. Hän on keskittynyt erityisesti laajempien yhteiskunnallisten metatrendien kartoittamiseen, sekä niiden vaikutusten tunnistamiseen yhteiskuntien, työelämän ja yksilöllisten elämäntyylien tasoilla.

Dan havainnoi maailmanjärjestelmän ja kulttuurin muutosta myös luomansa sivilisaatioiden syklejä kuvaavan mallin kautta. Työllään hän pyrkii tarjoamaan vastauksia erityisesti kolmeen kysymykseen: Mitä nyt on tapahtumassa? Miksi näin tapahtuu? Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Dan Soback on coach ja johtajuuden asiantuntija, joka on antanut merkittävän panoksensa suomalaiseen coaching-toimialaan. Hänen näkemyksensä ja taitonsa ovat tehneet hänestä ansaitusti Vuoden Coachin 2023. 

Dan Soback lyhyesti:

  • Johtajuuteen erikoistunut puhuja, kirjoittaja, ja coach
  • Yli 20 vuoden kokemus johtajien ja työyhteisöjen kehittämisestä
  • Kirjoittanut kirjan Valmentava johtajuus, 2021 
  • Kouluttanut tuhansia coaching-taitojen ja johtamisen ammattilaisia
  • Erikoisosaaminen viisas johtajuus uuden ajan toimintaympäristössä
  • Vahva sitoutuminen valmentavaan otteeseen

 

  • Certified Business Coach Master
  • Coach (ICF)
  • DI (liiketoimintaverkostot)
  • NLP Associate Trainer

 

Aikaisemmat Vuoden Coachit

Vuoden coach 2022 Ilona Rauhala

2022

Ilona Rauhala

2021

Sari Ilo

Vuoden Coach 2020 Marjo-Riitta Ristikangas

2020

Marjo-Riitta Ristikangas

Vuoden Coach 2019 Anne Karilahti

2019

Anne Karilahti

Vuoden Coach 2018 Maarit Tiililä

2018

Maarit Tiililä

Vuoden Coach 2017 Tuula Nurmiluoto

2017

Tuula Nurmiluoto

Vuoden Coach 2016 Sirkku Ruutu

2016

Sirkku Ruutu

Vuoden Coach 2015 Kaj Hellbom

2015

Kaj Hellbom

Vuoden Coach 2014 Kristiina Harju

2014

Kristiina Harju

Vuoden Coach 2012 Vesa Ristikangas

2012

Vesa Ristikangas

Vuoden Coach 2011 Pirjo Kuusela

2016

Pirjo Kuusela

Vuoden Coach 2010 Tiina Harmaja

2010

Tiina Harmaja

Tule mukaan osaksi kehittyvää coaching-ammattilaisten yhteisöä

Suomen Coaching-yhdistys yhdistää coaching-ammattilaisia, kehittää heidän osaamistaan ja tekee coachingia tunnetuksi Suomessa. Tarjoamme laadukkaita koulutuksia, jäsentilaisuuksia ja mahdollisuuksia näkyvyyden kasvattamiseen coacheille ja valmentavasta otteesta kiinnostuneille.