Ehdota Vuoden Coachia 2021

Vuoden Coachin sydän sykkii coachingille ja valmentavalle otteelle.

Kuka on vuoden coach 2021?

Kuka sinun mielestäsi käyttää menestyksellisesti coaching-menetelmiä arjessaan ja on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomessa?

Tunnetko sinä tällaisen henkilön?

Ehdota häntä Vuoden Coachiksi 2021 ja perustele ehdotuksesi. Ehdota Vuoden Coachia 11.10.2021 mennessä ja osallistu lahjakortin arvontaan

Monipuolinen kokemus työelämästä

Coachaava ote heijastuu ammattimaisena toimintana työskentelyssä ja ihmisenä olemisessa.

Edistänyt
coaching-alaa Suomessa

Valittava henkilö on edistänyt coaching-alan kehittymistä, näkyvyyttä ja tunnettuutta

Pitkän linjan
ammatti-coach

Hän voi toimia esimiehenä, coaching kouluttajana, coachina, yrittäjänä tai vaikkapa kehittäjänä,

Miten Vuoden Coach valitaan?

Vuoden Coach 2021 -valinnan tekee annettujen ehdotusten pohjalta Suomen Coaching-yhdistyksen hallitus, joka käy läpi tulleet ehdotukset perusteluineen, perehtyy ehdokkaisiin ja valitsee heistä Vuoden Coachiksi henkilön, joka parhaiten täyttää edellä mainitut kriteerit.

Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa. Ehdotuksessa pyydetään kertomaan ehdokkaasta seuraavia tietoja ja oma näkemyksesi, miksi kyseinen henkilö olisi erinomainen valinta Vuoden Coachiksi 2021.

Ehdokkaan tiedot

  • Ehdokkaan nimi
  • Organisaatio (ja työtehtävä?)
  • Miten hän on vaikuttanut coaching-alan kehittymiseen?
  • Miten hän on edistänyt coachingin tai coachaavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta?
  • Miten hän on edistänyt suomalaista (työ)elämää soveltamalla coaching-menetelmiä käytännössä
  • Lisätietoja (kirjoita tähän linkkejä tai muita lähteitä, joiden avulla voimme tutustua ehdottamaasi henkilöön paremmin)

Vuoden Coach on valittu vuodesta 2010 alkaen

Aiempina vuosina tunnustus on myönnetty seuraavilla ansioituneille coacheille:

Marjo-Riitta Ristikangas
2020
Anne Karilahti
2019
Maarit Tillilä
2018
Tuula Nurmiluoto
2017
Sirkku Ruutu
2016
Kaj Hellbom
2015
Kristiina Harju
2014
Vesa Ristikangas
2012
Pirjo Kuusela
2011
Tiina Harmaja
2010