Vuoden Coach 2022 Ilona Rauhala

”Kun muutat tapaa, jolla kohtaat ja keskustelet, muutat maailmaa”

Ilona Rauhala on Vuoden Coach 2022

Suomen Coaching-yhdistyksen Vuoden Coach -tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi coachingin toimialan kehittymistä Suomessa, edistänyt coachingin ja valmentavan johtamisotteen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä soveltanut ansioituneesti coachingia ja coachaavaa eli valmentavaa otetta omassa työssään.

Vuoden Coach 2022 on Ilona Rauhala Coach MCC*, ACTC ** ja  laillistettu psykologi. Rauhala on psykologiseen valmentamiseen erikoistunut yrittäjä ja tietokirjailija, jolla on kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Rauhala tunnetaan myös, podcastistaan, tv-työstään, kolumneistaan ja kirjoistaan, viimeisempänä Keskustelun Voima (Otava 2020).

”Tavoitteellisen keskustelun voima ja yhteyden merkitys on tullut yhä keskeisemmäksi työelämän kiihtyvässä murroksessa” toteaa Rauhala. ”Valmentava johtamisote on tärkeä, sillä se edistää uusien taitojen ja kykyjen omaksumista ja niissä kehittymistä muutoksen mukana.”

Myöntämisperusteiden mukaan Ilona Rauhala on tuonut coaching-työhön psykologisen näkökulman. Hän puhuu ymmärrettävästi monimutkaisista ihmisenä olemiseen ja ihmisten välisyyteen liittyvistä asioista eikä säästele myöskään itseään, vaan jakaa avoimesti oman elämänsä tarinaa ja siihen liittyviä kipukohtiaan. Rauhala on coachina lämmin, oivalluttava ja rohkea. Hän saa kontaktin erilaisiin kohderyhmiin eri toimialoilla, organisaation eri tasoilla.

Rauhalan vahvan psykologi-identiteetin rinnalla coaching on ollut kaikki vuoden hänen päätyönsä. Hän on kontriboinut viime vuosina muiden valmentajien valmentamiseen, luonut ohjelmia mm. ylimmän johdon valmentamiseen eli executive coachingiin. Tällä hetkellä hänen fokuksensa on Team Coachingin kompetenssien vahvistaminen suomalaisessa työelämässä perustamassaan OK5 Akatemiassa. ”Team Coaching -taidot nousevat keskiöön erityisesti nyt, kun joudutaan löytämään kustannustehokkaita tapoja auttaa ihmisiä sopeutumaan, mutta ennen kaikkea oppimaan niitä taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan”, toteaa Rauhala.

”Tuntuu ihanalta, kun oma elämäntyö tulee noteeratuksi. Tästä on hyvä jatkaa”, Ilona Rauhala kiittää. Tulevaisuuden hän näkee coachingin osalta valoisana. ”Valmentava ote kasvaa, kehittyy ja laajenee koskettamaan työelämää yhä laajemmin. Haluan olla mukana myös vaikuttamassa, että meidän toimialan digitalisoituminen tapahtuu viisaasti ja laadukkaasti” Rauhala toteaa.

*MCC = Master Certified Coach, ICF – International Coach Federationin myöntämä korkein mahdollinen sertifikaatti.
**ACTC = Advanced Certified Team Coach, ICF – International Coach Federationin myöntämä Team Coaching sertifikaatti

Aikaisemmat Vuoden Coachit

2021

Sari Ilo

Vuoden Coach 2020 Marjo-Riitta Ristikangas

2020

Marjo-Riitta Ristikangas

Vuoden Coach 2019 Anne Karilahti

2019

Anne Karilahti

Vuoden Coach 2018 Maarit Tiililä

2018

Maarit Tiililä

Vuoden Coach 2017 Tuula Nurmiluoto

2017

Tuula Nurmiluoto

Vuoden Coach 2016 Sirkku Ruutu

2016

Sirkku Ruutu

Vuoden Coach 2015 Kaj Hellbom

2015

Kaj Hellbom

Vuoden Coach 2014 Kristiina Harju

2014

Kristiina Harju

Vuoden Coach 2012 Vesa Ristikangas

2012

Vesa Ristikangas

Vuoden Coach 2011 Pirjo Kuusela

2016

Pirjo Kuusela

Vuoden Coach 2010 Tiina Harmaja

2010

Tiina Harmaja

Tule mukaan osaksi kehittyvää coaching-ammattilaisten yhteisöä

Suomen Coaching-yhdistys yhdistää coaching-ammattilaisia, kehittää heidän osaamistaan ja tekee coachingia tunnetuksi Suomessa. Tarjoamme laadukkaita koulutuksia, jäsentilaisuuksia ja mahdollisuuksia näkyvyyden kasvattamiseen coacheille ja valmentavasta otteesta kiinnostuneille.